ACT Acceptence Commitment Therapy.

Behandlingsmetoden ACT er en forholdsvis ny terapiform, som betegnes som den tredje bølge indenfor kognitiv adfærdsterapi.  Det er med andre ord den moderne udgave af kognitiv adfærdsterapi.


ACT udtales som ACT, idet vi når arbejder ud fra ACT har fokus på vore handlinger. Vi har fokus på det vi gør som mennesker, idet det vi gør er det, som kan skabe forandringer, udvikling og liv. Det er ikke ligegyldig hvad vi gør. Vore handlinger skaber konsekvenser. Det gælder også de handlinger vi undgår at foretage. Som menneske har vi  hver især mulighed for at påvirke tilværelsen i den retning vi ønsker,. Det kræver blot to ting. 1. At du bliver klar over hvor du gerne vil hen og 2. At du begynder at gå i den retning.


Som mennesker forsøger vi helt automatisk at undgå ubehag, ligesom vi stræber efter positive følelser og fornemmelser. Vores fantastiske hjerne er skabt til at hjælpe os med at overleve i en farlig verden og derfor er vi konstant i gang med at forudsige mulige farer og finde løsninger på problemer.  Vi er konstant i gang med at udtænke hvordan vi kan skaffe os mere og mere komfort. Alt sammen dybest set for at sikre vores overlevelse. Denne evne har bragt os langt. Imidlertid kommer den nogle gange i vejen for os, ligesom den kan komme til at tage overhånd. Det betyder, at vi fjerner os fra det, som dybest set betyder noget og er fanget i en fælde, som handler om at stræbe efter lykken og undgå ubehaget.


Når du arbejder med ACT, arbejder du derfor med at finde frem til dine indre værdier. Du vil blive stillet over for spørgsmål som: Hvad der det egentlig, som betyder noget for dig? Hvilket menneske vil du gerne være? Hvad ønsker du at udrette med dit liv? Hvad ønsker du at blive husket for?  Dine svar er på en måde dit personlige kompas, som viser kursen i retning af dine værdier. Så længe vi som mennesker har retning mod vore værdier , vil vores liv føles meningsfuldt og værdifuldt. Når vi kommer ud af kurs og mister fornemmelsen af vore værdier driver vi hid og did efter vejr og vind. Vi mister fornemmelsen af mening og det skaber lidelse.  Det er menneskeligt at komme ud af kurs. Det gør vi alle sammen nu og da. Når det sker, har vi brug for at finde tilbage til os selv. Tilbage til vores indre kompas. Det er det, som ACT kan hjælpe dig med.

Til forside
Tlf: 20 63 18 00
 

Aalborg Psykolog Praksis // Rosenlunden 4 // 9000 Aalborg // Tlf: 20 63 18 00 // CVR: 28447752 // E-mail: lkd@aalborgpsykologpraksis.dk