Kognitiv adfærdsterapi

”Det var just saadant et af disse Glaskorn,
der sprang fra Spejlet, Troldspejlet, vi
huske det nok, det fæle Glas, som gjorde
at alt stort og godt, der afspejlede sig deri,
blev smaat og hæsligt, men det onde og
slette traadte ordentlig frem, og hver Fejl
ved en Ting blev straks at bemærke".


Fra ”Snedronningen” af HC Andersen,
Citeret i Kognitiv adfærdsterapeutisk depressionsbehandling
Af Melanie Fennell


Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er evidensbaseret. Det vil sige, at undersøgelser viser, at netop denne metode virker effektivt i forbindelse med bl.a. angst, depression, stress, OCD, lavt selvværd og en lang række andre psykiske lidelser. Du behøver ikke at passe ind i disse typer ”diagnoser” for at have glæde af den kognitive adfærdsterapi. Den virker også, hvis du i det hele taget ønsker at udvikle dig i retning af et liv, som er mere i overensstemmelse med dine værdier, drømme og håb.


Kognition betyder tænkning. I kognitiv adfærdsterapi, tager man som ordet fortæller især fat i tankerne og handlingerne. Grundtanken i kognitiv adfærdsterapi er, vores tanker, følelser, krop og handlinger hænger snævert sammen og påvirker hinanden gensidigt.  Når vi tænker negative, selvdestruktive tanker eller katastrofetanker påvirker det vores følelser, vores krop og vores handlinger. Somme tider bekræfter vi os selv i en destruktiv tankegang. Måske laver vi en oven i købet en selvopfyldende profeti.


Det er også ideen, at vores tanker ikke er andet og mere (eller mindre) end netop tanker. Tanker afspejler ikke nødvendigvis ”den objektive virkelighed”, men derimod vores fortolkning af virkeligheden. Nogle af de tanker vi gør os er automatiske og kommer af sig selv, uden vi er særlig bevidste om det. Det kan for eksempel være negative tankemønstre, som vi har lært på et tidligere tidspunkt i livet og som aktiveres helt automatisk i specifikke situationer i vores liv her og nu. Dermed får et (for)ældet negativt tankemønster lov til at fylde meget og dermed få stor indflydelse på dit liv her og nu.

Til forside
Tlf: 20 63 18 00
 

Aalborg Psykolog Praksis // Rosenlunden 4 // 9000 Aalborg // Tlf: 20 63 18 00 // CVR: 28447752 // E-mail: lkd@aalborgpsykologpraksis.dk