Narrativ praksis

Systemisk, narrativ, anerkendende praksis


Hvad står systemisk for?

”På trods af vores vane med at se os selv som adskilte, fysiske ”ting” er vores bevidstheder, vores væsner ikke fastlagte. Vi eksisterer i et net af relationer”.


(Joseph Jaworski, Synshronicity)


Ordet system står her for et fællesskab af relationer, som hænger sammen. I systemisk terapi arbejder man ikke kun med det enkelte individ. Man bestræber sig derimod på, at inddrage individets relationer og det fællesskab, som personen er en del af. Det kan være ved at tale med hele familien eller ved at inddrage andre vigtige personer i samtalen. Det giver mening ud fra tanken om, at problematikker hos den enkelte kan afspejle en problematik i hele familien eller systemet. Der er således ikke kun tale om en individuel problemstilling, men en problemstilling, der afspejler en ubalance i hele familien eller systemet.


Hvad står narrativ for?

”To arrive at the old remembered gate
And to know it
For the first time".


T.S: Eliot
Ordet narrativ betyder fortælling eller historie. Vi bærer alle rundt på en (livs)historie eller (livs)fortælling. I narrativ terapi sættes fokus på klientens fortællinger om sig selv. Den narrative terapeut er optaget af, at få tydeliggjort og at fortykke de fortællinger som fortæller om klientens styrker og ressourcer.
I den narrative terapi er grundholdningen: Det er problemet der er problemet og ikke personen der er problemet. Ved at adskille problemet fra personen, bliver det lettere at skabe en ændring og en udvikling ifht. problemet.


Hvad står anerkendelse for?


”Talløse gange over hele verden har jeg set, hvad der sker, når folk som ikke er vant til at blive værdsat, føler, at de bliver hørt. Oplevelsen af at blive hørt gør det muligt for dem, at være fuldt tilstede og at yde deres bedste på en måde, som ellers ikke ville have været mulig”


Pastor Charles P. Gibbs.


At anerkende er ikke det samme som at rose, eller nødvendigvis at være enig. At anerkende handler om at se, at respektere og at værdsætte. I den systemiske narrative tilgang er logikken, at vi vokser ved at blive anerkendt. Anerkendelsen er en grundholdning, som terapeuten ligger ind i terapien hele vejen igennem.

Til forside
Tlf: 20 63 18 00
 

Aalborg Psykolog Praksis // Rosenlunden 4 // 9000 Aalborg // Tlf: 20 63 18 00 // CVR: 28447752 // E-mail: lkd@aalborgpsykologpraksis.dk