Priser

Individuel samtale: Varighed 45-50 min. 1050 kr.
Parsamtale: Varighed 75 min. 1500 kr.
Familiesamtale: Varighed 75 min. 1500 kr.
Gruppebehandling: Prisen er varierende efter deltagerantal mv. Se under nyheder.
Supervision:

Individuel supervision 45-50 min 1200 kr.

Gruppesupervision: 1200 kr. pr. person

Større grupper: efter aftale.

Kurser og foredrag: Prisen er varierende. Se under nyheder.


Overenskomst med sygesikringen

Velkommen til Aalborg Psykolog Praksis v/ Lotte Kappelskov Davidsen

Først og fremmest: Velkommen til dit samtaleforløb i min klinik.

 

Jeg har valgt at samle en række forskellige informationer, som er relevante i forbindelse med dit forløb og din opstart. Nogle af disse informationer kan være lidt kedelige og besværlige at holde rede på. Jeg håber derfor, at det kan være hjælpsomt for dig at få dem på skrift.

 

Hvordan finder du min klinik?

Min klinik er lokaliseret i indre Hasseris på Rosenlunden. Rosenlunden er en sidevej til Strøjbergsvej. Den er blind. Du skal helt ned for enden hvor du kan køre op til huset via en brostensbelagt sti. Se efter firetallet på postkassen. Du kan parkere udenfor huset. 


Du er velkommen til at gå ind og sætte dig i venteværelset indtil jeg henter dig.

Da venteværelset ikke er ret stort er det bedst, at du ikke kommer alt for tidligt.

 

Dansk Psykologforenings anbefalinger

Nedenstående retningslinjer følger anbefalinger udstedt af Dansk Psykologforening.

 

Sygesikringshenvisning

En sygesikringshenvisning giver ret til 12 samtaler hos en psykolog efter eget valg. Det er din egen læge, som udstøder henvisningen, men Region Nordjylland som godkender den i sidste instans. Hvis din læge kommer til at give dig en henvisning, som ikke lever op til kravene, kan regionen derfor godt afvise den. Det er derfor vigtigt, at vi er grundige med at undersøge din henvisning.

 

Henvisningen kan gives i op til et halvt år efter den udløsende hændelse, med mulighed for dispensation i op til et år. Du skal dog have bestilt en tid hos en psykolog senest en måned efter, at din læge har givet henvisningen. Du må gerne brede behandlingen ud således, at der kan gå langt mellem samtalerne evt. sidst i forløbet, men der må dog ikke mere end højst et år fra sidste samtale. Du må gerne skifte psykolog undervejs, hvis du ønsker det.

 

Egenbetaling

Sygesikringen betaler en del af samtalens pris og man betaler selv 420,17 kr. for den første samtale og 350,36 kr. for hver af de efterfølgende samtaler (01.04.2021)
Priserne reguleres to gange årligt første april og første oktober.
Hvis der er to eller flere med til samtalen er der andre takster. Dem kan du få oplyst hos mig.
Som udgangspunkt skal du betale kontant ved hver samtale enten med almindelige penge eller meget gerne med MobilPay til 570467

 

For at sikre en god og rolig afslutning på din samtale starter jeg hver samtale med at ordne det praktiske. Det vil sige at vi starter med betaling og finder en ny tid i kalenderen. Mange vælger at betale med MobilPay inden de går ind, for at lette arbejdsgangen. Ved brug af MobilPay er det vigtigt, at betalingen sker samme dag som behandlingen.

Hvis du har en aftale om at f.eks. Socialforvaltningen eller Sundhedsforsikring betaler for samtalerne, skal du medbringe skriftlig dokumentation til mig om det.


Efter aftale kan jeg sende regningen direkte til betaleren.
Indtil du har dokumentation fra en anden betaler, skal du selv lægge ud.

 

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du giver mig besked om at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning elektronisk indberettes dertil. Der er et tilskud på ca. 200 kr. pr. samtale, som du får udbetalt af Sygeforsikringen.

 

Samtaler uden henvisning.

Prisen for en samtale uden henvisning er 975 kr.
Du kan i øvrigt se mine priser på min hjemmeside www.aalborgpsykologpraksis.dk
Det kan være en god ide at undersøge om du eller din arbejdsplads har en forsikring, som kan betale for dine psykologsamtaler. Forsikringsselskaber har forskellige retningslinjer, og du må selv undersøge om du er dækket.

 

Samtalens varighed.

En samtale varer mellem 45-50 min inklusiv det praktiske som skal ordnes.

 

Afbud.

Jeg vil gerne have afbud så tidligt som muligt og allersenest kl 16 dagen før på SMS til 20631800.
Hvis du melder afbud senere kommer du til at betale et udeblivelsesgebyr, idet jeg ikke kan nå at indkalde en anden til samtale.
Udeblivelsesgebyret svarer til egenbetalingen.
Du mister ikke samtalen i forhold din ret til 12 samtaler.

Hvad angår privat forsikring er der forskellige regler, og det vil derfor som udgangspunkt være dig, som betaler mig og efterfølgende selv sørger for at få det refunderet af forsikringen.

 

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt om indholdet i samtalerne, men oplysningspligt, hvis jeg bliver bekendt med at en person vil gøre skade på sig selv eller andre. Jeg er også forpligtet til at videregive informationer om vilkår for børn, der antages for at være ulovlige. Herunder omsorgssvigt og krænkelser.
For at jeg kan orientere din læge, når du starter og afslutter psykologsamtalerne, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring.

 

Databeskyttelse /EU´s persondataforordning)

Som databehandler skal jeg behandle og opbevare dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

De data som indsamles i klinikken under samtaleforløbet, er således kun data, der er relevante for at kunne sikre dig et optimalt samtaleforløb. Ved samtaleforløbets start beder jeg dig om at underskrive en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.

 

Med denne erklæring giver du dit samtykke til at jeg må indhente og behandle personfølsomme oplysninger om dig i det omfang, der er relevant og nødvendigt i forhold til behandling og journalføring, samt til opbevaring af dine oplysninger. Det kan måske være relevant at indhente oplysninger fra dig selv, din læge, kommune eller forsikringsnetværk, afhængig af hvilke problematik, der skal belyses. Ligeledes kan det være relevant, at jeg videregiver personfølsomme oplysninger i forbindelse med lægehenvisning, ansøgning om flere timer til forsikringsselskabet, samt hvis det bliver anmodet om status/vurdering fra kommune /offentlige myndigheder (de skal dog også have din underskrift for at kunne indhente oplysninger).

 

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

 

Behandling af personfølsomme oplysninger i forbindelse med journalisering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ifølge sundhedslovgivningen har jeg pligt til at føre journal og til at opbevare denne i mindst fem år fra sidste optegnelse. Du har ret til at få aktindsigt i denne journal. Du har ret til at få slettet andre persondata f.eks. oplysninger indhentet fra andre instanser, korrespondance med andre instanser o.l. ved forløbets afslutning.

Når der er gået fem år, efter forløbet er afsluttet, vil alle data i din journal blive destrueret via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen i et aflåst journalskab og i et sikret klienthåndteringsprogram (Clinic Care)

 

Klage

Hvis du i forløbet oplever forhold, som du er utilfreds med, opfordrer jeg dig til at sige det til mig, så vi kan løse eventuelle problemer i en dialog. Hvis du efter det, stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til Dansk Psykologforening.

Med ønsket om et rigtig godt og udbytterigt forløb


Lotte Kappelskov Davidsen

Til forside
Tlf: 20 63 18 00
 

Aalborg Psykolog Praksis // Rosenlunden 4 // 9000 Aalborg // Tlf: 20 63 18 00 // CVR: 28447752 // E-mail: lkd@aalborgpsykologpraksis.dk