Kursus i Mindfulness


Aalborg Psykologpraksis udbyder kursus i Mindfulness.

 

Grundet covid 19 oprettes der i øjeblikket ikke nye kurser

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde; bevidst, i det nuværende øjeblik og uden at dømme”.

Jon Kabat-Zin

                                                                                                                

Mindfulness er tilstand af bevidst nærvær. Et nærvær hvor du har fuld opmærksomhed på dine sanser, på din krop og verden omkring dig. Det er en tilstand, hvor du har fokus på den du er, og det du oplever her og nu fra øjeblik til øjeblik, frem for på det du synes, du burde gøre. Ved at træne bevidst nærvær har du mulighed for at blive mere bevidst om dine værdier, og til at tage en beslutning om at leve dem. 


Hvorfor træne mindfulness?

Undersøgelser i de senere år har påvist at mindfulness øger trivsel og velvære.

Når du udøver mindfulness træner du dig i at registrere dine tanker og at se dem som det de er, nemlig tanker. Det betyder, at du får mulighed for at adskille dig selv fra negative, selvbebrejdende tanker og dermed mindske disse tankers magt og indflydelse i dit liv.

Depressive tilstande og angsttilstande er ofte styret af negative tankemønstres indflydelse på kroppen, på følelserne og på de handlinger du foretager dig. Mindfulness er et redskab, som kan gøre det muligt for dig, at frigøre dig fra tanketyranniet og i stedet bevæge dig ind i dit liv. 


Hvad kræver det?

Når du skal i gang med at træne mindfulness er det vigtigt, at du tager en beslutning om at ville det. Det kan du gøre ved at melde dig til kurset og møde op. Da mindfulness er en daglig praksis, skal du påregne ca. en halv times daglig træning for at få det fulde udbytte af forløbet. Til det formål skal du bruge en cd som kan købes gennem www. Kognitivgruppen.dk. eller erhverves via os.


Hvad skal vi?

Vi skal træne mindfulness sammen, og vi skal udveksle de erfaringer vi får med det. Der vil ikke blive drøftet personlige problemstillinger på kurset, idet træningen vil fokusere på det vi oplever her og nu. Det vil formodentlig blive både sjovt, hyggeligt og lærerigt i en varm stemning….Vel mødt.


Det er en god ide at iklæde sig behageligt tøj. Medbring evt. et tæppe.

Til forside
Tlf: 20 63 18 00
 

Aalborg Psykolog Praksis // Rosenlunden 4 // 9000 Aalborg // Tlf: 20 63 18 00 // CVR: 28447752 // E-mail: lkd@aalborgpsykologpraksis.dk